Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1618 1618 Kvenvær. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  975 15 12 3 21 35 -14 -11
1952  964 17 9 8 23 27 -4 4
1953  968 12 16 -4 24 29 -5 -9
1954  959 14 10 4 22 36 -14 -10
1955  949 13 13 - 13 26 -13 -16
1956  933 13 11 2 36 44 -8 -6
1957  927 16 7 9 16 37 -21 -12
1958  915 12 6 6 26 34 -8 -2
1959  913 23 13 10 15 37 -22 -12
1960  901 12 7 5 17 35 -18 -23
1961  878 17 10 7 15 27 -12 -5
1962  873 17 9 8 12 38 -26 -18
1963  855 15 8 7 15 37 -22 -15
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1618 Kvenvær en del av 1617 Hitra.

Standardtegn i tabeller