Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1616 1616 Fillan. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 821 28 17 11 29 63 -34 -23
1952 1 798 37 12 25 20 63 -43 -18
1953 1 780 34 17 17 39 51 -12 5
1954 1 785 34 12 22 22 69 -47 -25
1955 1 760 37 10 27 35 54 -19 33
1956 1 793 29 17 12 46 60 -14 -2
1957 1 791 27 16 11 57 83 -26 -15
1958 1 776 32 15 17 64 48 16 33
1959 1 809 41 15 26 73 90 -17 9
1960 1 818 32 17 15 63  126 -63 -36
1961 1 782 28 11 17 58 71 -13 4
1962 1 786 34 11 23 73 96 -23 -
1963 1 786 37 18 19 58  104 -46 -27
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1616 Fillan en del av 1617 Hitra.

Standardtegn i tabeller