Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1615 1615 Sandstad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 087 26 5 21 30 33 -3 18
1952 1 105 18 7 11 18 39 -21 -10
1953 1 095 17 14 3 20 40 -20 -17
1954 1 078 16 9 7 35 21 14 21
1955 1 099 25 7 18 31 58 -27 1
1956 1 100 20 9 11 21 42 -21 -10
1957 1 090 23 6 17 30 44 -14 3
1958 1 093 20 15 5 24 38 -14 -9
1959 1 084 17 8 9 22 37 -15 -6
1960 1 078 16 12 4 45 49 -4 -8
1961 1 070 21 8 13 15 43 -28 -15
1962 1 055 16 13 3 27 55 -28 -25
1963 1 030 15 5 10 32 44 -12 -2
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1615 Sandstad en del av 1617 Hitra.

Standardtegn i tabeller