Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1614 1614 Heim. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 605 20 8 12 40 69 -29 -17
1952 1 588 24 14 10 15 49 -34 -24
1953 1 564 17 15 2 34 63 -29 -27
1954 1 537 24 12 12 45 41 4 16
1955 1 553 19 10 9 23 72 -49 -15
1956 1 538 22 12 10 47 86 -39 -29
1957 1 509 32 9 23 51 64 -13 10
1958 1 519 28 18 10 48 61 -13 -3
1959 1 516 27 12 15 34 60 -26 -11
1960 1 505 28 8 20 38 80 -42 -7
1961 1 498 23 14 9 19 58 -39 -30
1962 1 468 32 17 15 29 46 -17 -2
1963 1 466 14 16 -2 30 59 -29 -31
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1614 Heim (unntatt 711 personer overført til 1612 Hemne), en del av 1613 Snillfjord.

Standardtegn i tabeller