Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1611 1611 Vinje. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  616 15 9 6 25 38 -13 -7
1952  609 13 6 7 5 21 -16 -9
1953  600 10 9 1 12 24 -12 -11
1954  589 14 11 3 11 29 -18 -15
1955  574 12 7 5 9 23 -14 6
1956  580 7 5 2 12 21 -9 -7
1957  573 7 4 3 8 23 -15 -12
1958  561 11 6 5 10 14 -4 1
1959  562 11 14 -3 12 17 -5 -8
1960  554 10 5 5 16 19 -3 17
1961  571 9 1 8 4 17 -13 -5
1962  566 10 6 4 10 8 2 6
1963  572 4 11 -7 23 12 11 4
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1611 Vinje en del av 1612 Hemne.

Standardtegn i tabeller