Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1576 1576 Aure. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
20062 3 591 27 45 -18  101  160 -59 -76
2007 3 515 23 42 -19  143  112 31 15
2008 3 530 30 45 -15  125  130 -5 -22
2009 3 508 37 29 8  137  154 -17 -6
2010 3 502 31 44 -13  172  138 34 21
2011 3 523 21 46 -25  146  133 13 -12
2012 3 511 . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser.
2  1. januar 2006 ble 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til Ún kommune, 1576 Aure.

Standardtegn i tabeller