Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1575 1575 Hopen. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1959
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951 1 512 34 5 29       21
1952 1 533 27 20 7       2
1953 1 535 38 22 16       6
1954 1 541 26 17 9       7
1955 1 548 35 20 15       -43
1956 1 505 42 11 31       34
1957 1 539 27 11 16       -16
1958 1 523 33 15 18 31 37 -6 12
1959 1 535 27 12 15 28 28 - 15
19603 . . . . . . . .
1  Talla er inkludert i 1573 Smøla for åra 1951-1957.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1/1 1960 ble 1573 Edøy, 1574 Brattvær og 1575 Hopen slått sammen til en kommune, 1573 Smøla.

Standardtegn i tabeller