Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1574 1574 Brattvær. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1959
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951 1 500 27 13 14       -11
1952 1 489 33 11 22       -11
1953 1 478 25 13 12       -31
1954 1 447 23 17 6       -8
1955 1 439 28 9 19       -26
1956 1 413 17 13 4       -17
1957 1 396 20 9 11       -9
1958 1 387 28 13 15 30 61 -31 -16
1959 1 371 18 15 3 45 58 -13 -10
19603 . . . . . . . .
1  Flyttetall for åra 1951-1957 er inkludert i 1573 Smøla. Innenlandske innflyttinger var hhv. 43, 29, 29, 45, 41, 54 og 22. Innenlandske utflyttinger: hhv. 68, 62, 72, 59, 56, 75 og 42. Nettoinnflytting (all flytting): hhv. -25, -33, -43, -14, -15, -21 og -20.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1/1 1960 ble 1573 Edøy, 1574 Brattvær og 1575 Hopen slått sammen til en kommune, 1573 Smøla.

Standardtegn i tabeller