Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1570 1570 Valsøyfjord. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 428 26 10 16 46 42 4 20
1952 1 448 31 9 22 18 29 -11 11
1953 1 459 26 14 12 30 72 -42 -30
1954 1 429 33 9 24 27 78 -51 -27
1955 1 402 18 9 9 39 84 -45 -22
1956 1 380 28 12 16 20 59 -39 -24
1957 1 356 25 10 15 38 46 -8 7
1958 1 363 32 16 16 41 79 -38 -22
1959 1 341 18 10 8 29 62 -33 -25
1960 1 316 25 8 17 53 87 -34 -10
1961 1 306 13 14 -1 45 60 -15 -16
1962 1 290 19 14 5 43 75 -32 -27
1963 1 263 23 18 5 60 66 -6 -1
1964 1 262 20 17 3 25 45 -20 -17
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1570 Valsøyfjord (unntatt 141 personer) og 1571 Halsa, slått sammen til en kommune, 1571 Halsa. 141 personer ble overført fra 1570 Valsøyfjord til 1569 Aure.

Standardtegn i tabeller