Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1568 1568 Stemshaug. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  938 17 9 8 24 68 -44 -36
1952  902 17 5 12 29 38 -9 3
1953  905 17 11 6 23 35 -12 -6
1954  899 9 14 -5 17 29 -12 -17
1955  882 16 8 8 24 33 -9 13
1956  895 19 9 10 24 41 -17 -7
1957  888 12 6 6 21 35 -14 -8
1958  880 7 7 0 24 50 -26 -26
1959  854 14 9 5 25 30 -5 0
1960  854 9 10 -1 22 37 -15 -1
1961  853 15 6 9 13 26 -13 -4
1962  849 14 7 7 20 20 0 7
1963  856 16 4 12 12 33 -21 -9
1964  847 8 4 4 60 34 26 30
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1568 Stemshaug, 1569 Aure, del av 1570 Valsøyfjord (141 personer) og del av 1572 Tustna (85 personer) slått sammen til en kommune, 1569 Aure.

Standardtegn i tabeller