Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1565 1565 Åsskard. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 070 22 11 11 21 27 -6 5
1952 1 075 23 11 12 31 28 3 15
1953 1 090 26 4 22 12 30 -18 4
1954 1 094 20 18 2 20 30 -10 -8
1955 1 086 25 10 15 20 52 -32 8
1956 1 094 15 6 9 32 45 -13 -4
1957 1 090 13 8 5 17 53 -36 -31
1958 1 059 18 6 12 28 42 -14 -2
1959 1 057 20 12 8 22 22 0 8
1960 1 065 14 11 3 50 56 -6 -9
1961 1 056 12 9 3 52 52 0 3
1962 1 059 14 12 2 27 53 -26 -24
1963 1 035 22 13 9 24 53 -29 -20
1964 1 015 15 13 2 25 28 -3 -1
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1564 Stangvik (unntatt 534 personer), 1565 Åsskard og 1566 Surnadal slått sammen til en kommune, 1566 Surnadal. 26 personer ble overført fra 1564 Stangvik til 1560 Tingvoll, og 508 personer ble overført fra 1564 Stangvik til 1563 Sunndal.

Standardtegn i tabeller