Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1564 1564 Stangvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 252 38 38 0 62 67 -5 -5
1952 2 247 42 21 21 81 40 41 62
1953 2 309 48 25 23 66 76 -10 13
1954 2 322 36 26 10 42  118 -76 -66
1955 2 256 43 32 11 54  107 -53 -56
1956 2 200 36 27 9 74  127 -53 -44
1957 2 156 28 28 0 67  100 -33 -33
1958 2 123 26 20 6 45 73 -28 -22
1959 2 101 39 20 19 50 75 -25 -6
1960 2 095 25 22 3 57 94 -37 -27
1961 2 068 27 28 -1 46 86 -40 -41
1962 2 027 29 24 5 34 73 -39 -34
1963 1 993 25 32 -7 32 71 -39 -46
1964 1 947 15 13 2 42 71 -29 -27
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1564 Stangvik (unntatt 534 personer), 1565 Åsskard og 1566 Surnadal slått sammen til en kommune, 1566 Surnadal. 26 personer ble overført fra 1564 Stangvik til 1560 Tingvoll, og 508 personer ble overført fra 1564 Stangvik til 1563 Sunndal.

Standardtegn i tabeller