Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1563 1563 Sunndal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951 2 522 79 18 61  184 72  112  185
1952 2 707 77 29 48  213 95  118  152
1953 2 859  102 24 78  800  182  618  669
1954 3 528  109 18 91  793  232  561  655
1955 4 183  160 21  139  882  358  524  826
1956 5 009  157 30  127  633  489  144  308
1957 5 317  156 24  132  561  514 47  202
1958 5 519  155 27  128  401  330 71  199
1959 5 718  151 31  120  229  216 13  133
19603 6 861  143 46 97  352  362 -10 53
1961 6 914  151 34  117  247  316 -69 48
1962 6 962  150 34  116  260  325 -65 51
1963 7 013  132 27  105  311  401 -90 15
1964 7 028  152 47  105  237  318 -81 24
19654 7 560  158 50  108  343  378 -35 73
1966 7 633  132 48 84  393  344 49  134
1967 7 767  155 61 94  377  304 73  167
1968 7 934  132 52 80  368  380 -12 73
1969 8 007  142 53 89  432  359 73  163
1970 8 170  140 53 87  452  429 23 99
1971 8 269  147 54 93  388  467 -79 13
1972 8 282  118 67 51  279  541 -262 -210
1973 8 072  116 45 71  341  400 -59 6
1974 8 078  112 52 60  298  444 -146 -87
1975 7 991  103 47 56  257  351 -94 -36
1976 7 955  104 52 52  275  370 -95 -41
1977 7 914 88 49 39  315  380 -65 -27
1978 7 887 94 55 39  258  342 -84 -45
1979 7 842 96 60 36  236  306 -70 -33
1980 7 809 97 67 30  216  285 -69 -38
1981 7 771 91 50 41  290  342 -52 -13
1982 7 758 82 61 21  181  306 -125 -104
1983 7 654 99 58 41  192  305 -113 -74
1984 7 580 83 58 25  197  271 -74 -47
1985 7 533 84 60 24  218  277 -59 -35
1986 7 498 84 75 9  202  254 -52 -39
1987 7 459 86 68 18  195  285 -90 -77
1988 7 382 95 71 24  401  254  147  172
1989 7 554  121 73 48  321  373 -52 -1
1990 7 553 97 79 18  264  314 -50 -32
1991 7 521 98 80 18  362  260  102  118
1992 7 639 95 91 4  323  349 -26 -19
1993 7 620 93 66 27  267  257 10 36
1994 7 656 88 75 13  197  354 -157 -143
1995 7 513 84 68 16  242  356 -114 -94
1996 7 419  100 65 35  222  257 -35 -
1997 7 419 80 83 -3  190  225 -35 -41
1998 7 378 74 82 -8  298  238 60 53
1999 7 431 94 76 18  210  292 -82 -63
2000 7 368 85 77 8  301  250 51 58
2001 7 426 74 76 -2  229  299 -70 -72
2002 7 354 76 74 2  308  259 49 51
2003 7 405  101 77 24  249  268 -19 4
2004 7 409 65 83 -18  249  271 -22 -39
2005 7 370 90 85 5  208  262 -54 -47
2006 7 323 67 79 -12  254  231 23 10
2007 7 333 62 86 -24  307  260 47 24
2008 7 357 67 76 -9  306  310 -4 -10
2009 7 347 56 94 -38  255  276 -21 -58
2010 7 289 66 70 -4  267  286 -19 -22
2011 7 267 72 84 -12  268  329 -61 -71
2012 7 196 ... ... ... ... ... ... ...
1  Flyttetall for 1561 Øksendal er inkludert for åra 1951-1957. Innenlandske innflyttinger: hhv. 21, 29, 27, 13, 14, 14 og 19. Innenlandske utflyttinger: hhv. 27, 25, 25, 22, 31, 39 og 27. Nettoinnflytting (all flytting): hhv. -7, 4, 2, -9, -17, -26 og -8. Flyttetall for 1562 Ålvundeid er inkludert for åra 1951-1957. Innenlandske innflyttinger: hhv. 6, 16, 53, 18, 30, 22 og 7. Innenlandske utflyttinger: hhv. 11, 6, 28, 12, 43, 32 og 23. Nettoinnflytting (all flytting): hhv. -5, 10, 25, 6, -13, -11 og -15.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1/1 1960 ble 1561 Øksendal, 1562 Ålvundeid og 1563 Sunndal slått sammen til en kommune, 1563 Sunndal.
4  Ved grenseregulering 1/1 1965 ble 508 personer overført fra 1564 Stangvik til 1563 Sunndal.

Standardtegn i tabeller