Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1562 1562 Ålvundeid. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1959
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951  455 10 2 8       3
1952  458 12 5 7       17
1953  475 14 9 5       30
1954  505 16 3 13       19
1955  524 17 8 9       -2
1956  522 11 4 7       -4
1957  518 9 6 3       -12
1958  506 11 4 7 12 11 1 8
1959  514 7 6 1 10 12 -2 -1
19603 . . . . . . . .
1  Talla for 1951-1957 er inkludert i 1563 Sunndal. Flyttetall for 1562 Ålvundeid var for åra 1951-1957: Innenlandske innflyttinger, hhv. 6,16, 53, 18, 30, 22 og 7. Innenlandske utflyttinger, hhv. 11, 6, 28, 12, 43, 32 og 23. Nettoinnflytting (all flytting), hhv. -5, 10, 25, 6, -13, -11, og -15.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1/1 1960 ble 1561 Øksendal, 1562 Ålvundeid og 1563 Sunndal slått sammen til en kommune, 1563 Sunndal.

Standardtegn i tabeller