Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1561 1561 Øksendal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1959
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951  524 11 3 8       1
1952  525 10 5 5       9
1953  534 7 3 4       6
1954  540 9 9 0       -9
1955  531 13 4 9       -15
1956  516 7 5 2       -24
1957  492 10 5 5       -3
1958  489 12 4 8 20 31 -11 -3
1959  486 11 5 6 9 4 5 11
19603 . . . . . . . .
1  Talla for 1951-1957 er inkludert i 1563 Sunndal. Flyttetall for 1561 Øksendal var for åra 1951-1957: Innenlandske innflyttinger, hhv. 21, 29, 27, 13, 14, 14 og 19. Innenlandske utflyttinger, hhv. 27, 25, 25, 22, 31, 39 og 27. Nettoinnflytting (all flytting), hhv. -7, 4, 2, -9, -17, -26 og -8.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1/1 1960 ble 1561 Øksendal, 1562 Ålvundeid og 1563 Sunndal slått sammen til en kommune, 1563 Sunndal.

Standardtegn i tabeller