Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1559 1559 Straumsnes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 268 13 11 2 25 50 -25 -23
1952 1 245 23 15 8 23 43 -20 -12
1953 1 233 22 12 10 50 59 -9 1
1954 1 234 30 14 16 56 71 -15 1
1955 1 235 19 18 1 32 60 -28 -3
1956 1 232 24 10 14 50 57 -7 7
1957 1 239 25 10 15 23 55 -32 -17
1958 1 222 13 7 6 27 51 -24 -18
1959 1 204 20 15 5 33 34 -1 4
1960 1 208 25 13 12 52 90 -38 -28
1961 1 180 23 15 8 33 56 -23 -15
1962 1 165 15 12 3 38 46 -8 -5
1963 1 160 29 11 18 28 46 -18 -
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble del av 1556 Frei (147 personer), 1559 Straumsnes og 1560 Tingvoll slått sammen til en kommune, 1560 Tingvoll.

Standardtegn i tabeller