Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1558 1558 Øre. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 710 45 13 32 51 93 -42 -10
1952 1 700 34 19 15 48 55 -7 8
1953 1 708 38 27 11 64 83 -19 -8
1954 1 700 37 25 12 60 68 -8 4
1955 1 704 31 28 3 53 75 -22 -38
1956 1 666 43 18 25 57 76 -19 6
1957 1 672 28 20 8 70 84 -14 -6
1958 1 666 21 15 6 69 75 -6 0
1959 1 666 25 22 3 46 61 -15 -12
1960 1 654 30 16 14 69  118 -49 -32
1961 1 622 32 25 7 58 77 -19 -12
1962 1 610 16 21 -5 52 70 -18 -23
1963 1 587 22 25 -3 93 81 12 9
1964 1 596 31 35 -4 51 78 -27 -31
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1557 Gjemnes, 1558 Øre og del av 1560 Tingvoll (778 personer) slått sammen til en kommune, 1557 Gjemnes.

Standardtegn i tabeller