Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1555 1555 Grip. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  191 2 6 -4 3 8 -5 -9
1952  182 1 2 -1 6 5 1 -
1953  182 3 5 -2 1 13 -12 -14
1954  168 2 1 1 - 11 -11 -10
1955  158 1 1 - - 12 -12 -
1956  158 6 4 2 - 27 -27 -25
1957  133 5 2 3 2 3 -1 2
1958  135 1 2 -1 - 7 -7 -8
1959  127 5 2 3 4 2 2 5
1960  132 3 - 3 5 15 -10 0
1961  132 - 2 -2 1 14 -13 -15
1962  117 4 2 2 3 7 -4 -2
1963  115 1 2 -1 3 13 -10 -11
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1503 Kristiansund, del av 1554 Bremsnes (963 personer) og 1555 Grip slått sammen til en kommune, 1503 Kristiansund.

Standardtegn i tabeller