Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1553 1553 Kvernes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  803 12 6 6 33 55 -22 -16
1952  787 15 12 3 9 42 -33 -30
1953  757 22 4 18 29 40 -11 7
1954  764 15 6 9 33 55 -22 -13
1955  751 15 8 7 33 41 -8 -5
1956  746 17 5 12 8 45 -37 -25
1957  721 11 6 5 45 47 -2 3
1958  724 11 4 7 27 35 -8 -1
1959  723 12 10 2 34 42 -8 -6
1960  717 12 5 7 19 41 -22 7
1961  724 17 11 6 21 44 -23 -17
1962  707 9 5 4 25 37 -12 -8
1963  699 11 4 7 14 27 -13 -6
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble del av 1552 Kornstad (1 356 personer), 1553 Kvernes og del av 1554 Bremsnes (3 153 personer) slått sammen til en kommune, 1554 Averøy.

Standardtegn i tabeller