Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1552 1552 Kornstad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 834 44 21 23 44 83 -39 -16
1952 1 818 33 21 12 37 56 -19 -7
1953 1 811 50 14 36 57 79 -22 14
1954 1 825 36 15 21 29 60 -31 -10
1955 1 815 51 18 33 71 76 -5 43
1956 1 858 39 13 26 50  108 -58 -32
1957 1 826 46 16 30 67 77 -10 20
1958 1 846 36 19 17 54 75 -21 -4
1959 1 842 40 18 22 31 58 -27 -5
1960 1 837 46 16 30 59 53 6 62
1961 1 899 34 18 16 63 57 6 22
1962 1 921 27 19 8 60 68 -8 0
1963 1 921 28 10 18 66 87 -21 -3
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 562 personer overført fra 1552 Kornstad til 1551 Eide og 1 356 personer fra 1552 Kornstad til 1554 Averøy.

Standardtegn i tabeller