Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1550 1550 Hustad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 212 50 20 30 68 90 -22 8
1952 2 220 56 16 40 50 72 -22 18
1953 2 238 48 29 19 77  106 -29 -10
1954 2 228 62 21 41 83 71 12 53
1955 2 281 58 25 33 65  121 -56 -91
1956 2 190 49 28 21 77  119 -42 -20
1957 2 170 47 17 30 82  110 -28 2
1958 2 172 51 22 29 68 83 -15 14
1959 2 186 39 15 24 58 80 -22 2
1960 2 188 43 17 26 79  118 -39 3
1961 2 191 49 19 30 66 77 -11 19
1962 2 210 58 22 36 52 99 -47 -11
1963 2 199 44 18 26 77  106 -29 -3
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1548 Fræna, 1549 Bud og 1550 Hustad slått sammen til en kommune 1548 Fræna.

Standardtegn i tabeller