Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1549 1549 Bud. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 557 37 10 27 37 60 -23 4
1952 1 561 37 15 22 47 66 -19 3
1953 1 564 39 16 23 28 50 -22 1
1954 1 565 38 13 25 39 72 -33 -8
1955 1 557 45 14 31 45 45 0 45
1956 1 602 33 22 11 66 73 -7 4
1957 1 606 31 17 14 53 72 -19 -5
1958 1 601 35 19 16 29 44 -15 1
1959 1 602 26 17 9 38 38 0 9
1960 1 611 30 14 16 57 67 -10 12
1961 1 623 26 9 17 29 48 -19 -2
1962 1 621 23 15 8 42 55 -13 -5
1963 1 616 26 15 11 62 79 -17 -6
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1548 Fræna, 1549 Bud og 1550 Hustad slått sammen til en kommune 1548 Fræna.

Standardtegn i tabeller