Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1544 1544 Bolsøy. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 7 515  201 46  155  674  471  203  358
19522 5 960  122 47 75  418  425 -7 68
1953 6 028  139 45 94  523  484 39  133
1954 6 161  133 47 86  523  478 45  131
1955 6 292  146 39  107  527  443 84  188
1956 6 480  134 37 97  581  550 31  128
1957 6 608  148 36  112  681  567  114  226
1958 6 834  162 31  131  625  547 78  209
1959 7 043  163 57  106  626  494  132  238
1960 7 281  158 47  111  794  514  280  199
1961 7 480  165 41  124  718  593  125  249
1962 7 729  156 52  104  845  790 55  159
1963 7 888  156 54  102  800  794 6  108
19643 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1/1 1952 ble 1 913 personer overført fra 1544 Bolsøy til 1502 Molde.
3  1/1 1964 ble 1502 Molde, del av 1541 Veøy (756 personer), 1544 Bolsøy og del av 1547 Nord-Aukra (77 personer) slått sammen til en kommune 1502 Molde.

Standardtegn i tabeller