Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1542 1542 Eresfjord og Vistdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 520 25 23 2 12 75 -63 -61
1952 1 459 24 16 8 33 55 -22 -14
1953 1 445 27 19 8 43 43 - 8
1954 1 453 20 8 12 30 52 -22 -10
1955 1 443 25 21 4 24 70 -46 -15
1956 1 428 25 15 10 50 57 -7 3
1957 1 431 23 15 8 49 55 -6 2
1958 1 433 22 13 9 26 95 -69 -60
1959 1 373 18 16 2 30 41 -11 -9
1960 1 364 19 21 -2 34 62 -28 -24
1961 1 340 17 13 4 49 62 -13 -9
1962 1 331 15 21 -6 39 62 -23 -29
1963 1 302 16 19 -3 44 54 -10 -13
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1542 Eresfjord og Vistdal og 1543 Nesset slått sammen til en kommune, 1543 Nesset.

Standardtegn i tabeller