Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1541 1541 Veøy. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 400 39 21 18  124  141 -17 1
1952 2 401 47 18 29 71 95 -24 5
1953 2 406 36 16 20 90 95 -5 15
1954 2 421 40 26 14 93 80 13 27
1955 2 448 42 21 21 78  138 -60 -44
1956 2 404 31 25 6 93  112 -19 -13
1957 2 391 35 25 10 88  162 -74 -64
1958 2 327 40 20 20 98  125 -27 -7
1959 2 320 39 19 20 95 97 -2 18
1960 2 338 30 17 13 72  163 -91 -99
1961 2 239 34 13 21 95  106 -11 10
1962 2 249 37 34 3  102  146 -44 -41
1963 2 208 23 27 -4 94  142 -48 -52
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1537 Voll, 1538 Eid, 1539 Grytten, 1540 Hen og del av 1541 Veøy (1 400 personer) slått sammen til en kommune, 1539 Rauma. 756 personer ble overført fra 1541 Veøy til 1502 Molde.

Standardtegn i tabeller