Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1540 1540 Hen. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 621 36 14 22  107  100 7 29
1952 1 650 36 17 19 76 72 4 23
1953 1 673 38 10 28  213  138 75  103
1954 1 776 32 20 12 87  109 -22 -10
1955 1 766 32 11 21 89  139 -50 -55
1956 1 711 40 15 25  111  136 -25 0
1957 1 711 39 12 27  106  149 -43 -16
1958 1 695 24 18 6 62  135 -73 -67
1959 1 628 29 13 16 70  120 -50 -34
1960 1 594 32 15 17  106  146 -40 23
1961 1 617 18 14 4 94 70 24 28
1962 1 645 29 13 16  103  103 - 16
1963 1 661 23 13 10 98  106 -8 2
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1537 Voll, 1538 Eid, 1539 Grytten, 1540 Hen og del av 1541 Veøy (1 400 personer) slått sammen til en kommune, 1539 Rauma.

Standardtegn i tabeller