Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1538 1538 Eid. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  468 9 6 3 28 83 -55 -52
1952  416 13 2 11 16 67 -51 -40
1953  376 11 5 6 22 27 -5 1
1954  377 14 1 13 8 37 -29 -16
1955  361 13 4 9 24 44 -20 91
1956  452 9 5 4 20 45 -25 -21
1957  431 12 6 6 29 34 -5 1
1958  432 3 5 -2 22 29 -7 -9
1959  423 8 3 5 11 30 -19 -14
1960  409 6 2 4 26 40 -14 7
1961  416 6 4 2 33 34 -1 1
1962  417 4 6 -2 16 40 -24 -26
1963  391 6 6 - 14 24 -10 -10
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1537 Voll, 1538 Eid, 1539 Grytten, 1540 Hen og del av 1541 Veøy (1 400 personer) slått sammen til en kommune, 1539 Rauma.

Standardtegn i tabeller