Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1537 1537 Voll. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 086 22 10 12 68 43 25 37
1952 1 123 25 9 16 26 37 -11 5
1953 1 128 17 15 2 25 51 -26 -24
1954 1 104 22 11 11 28 45 -17 -6
1955 1 098 26 6 20 23 39 -16 -6
1956 1 092 21 8 13 40 52 -12 1
1957 1 093 26 6 20 48 38 10 30
1958 1 123 27 11 16 52 52 0 16
1959 1 139 25 9 16 47 49 -2 14
1960 1 153 21 13 8 71 68 3 19
1961 1 172 15 21 -6 48 59 -11 -17
1962 1 155 17 11 6 37 63 -26 -20
1963 1 135 24 11 13 61 46 15 28
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1537 Voll, 1538 Eid, 1539 Grytten, 1540 Hen og del av 1541 Veøy (1 400 personer) slått sammen til en kommune, 1539 Rauma.

Standardtegn i tabeller