Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1536 1536 Tresfjord. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 317 26 16 10 32 43 -11 -1
1952 1 316 30 17 13 49 52 -3 10
1953 1 326 23 15 8 38 49 -11 -3
1954 1 323 25 8 17 43 50 -7 10
1955 1 333 41 18 23 37 63 -26 7
1956 1 340 20 10 10 32 59 -27 -17
1957 1 323 31 13 18 37 60 -23 -5
1958 1 318 24 18 6 41 37 4 10
1959 1 328 17 10 7 63 65 -2 5
1960 1 333 23 13 10 40 47 -7 2
1961 1 335 23 3 20 21 38 -17 3
1962 1 338 24 15 9 33 39 -6 3
1963 1 341 21 17 4 38 64 -26 -22
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1535 Vestnes og 1536 Tresfjord slått sammen til en kommune, 1535 Vestnes.

Standardtegn i tabeller