Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1533 1533 Vigra. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 348 36 13 23 39 76 -37 -14
1952 1 334 42 18 24 42 40 2 26
1953 1 360 40 17 23 41 45 -4 19
1954 1 379 32 9 23 52 29 23 46
1955 1 425 34 11 23 39 56 -17 5
1956 1 430 40 13 27 62 47 15 42
1957 1 472 25 10 15 37 61 -24 -9
1958 1 463 37 13 24 72 45 27 51
1959 1 514 24 14 10 54 43 11 21
1960 1 535 26 9 17 51 54 -3 1
1961 1 536 37 14 23 49 69 -20 3
1962 1 539 36 12 24 71 63 8 32
1963 1 571 34 14 20 42 64 -22 -2
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1532 Giske og 1533 Vigra slått sammen til en kommune, 1532 Giske.

Standardtegn i tabeller