Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1531 1531 Sula, 1531 Borgund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 12 525  325 91  234  847  578  269  503
1952 13 028  372  103  269  801  681  120  389
1953 13 417  324 85  239  832  679  153  392
1954 13 809  385  104  281  918  695  223  504
1955 14 313  374 91  283 1 023  742  281  356
1956 14 669  458 93  365 1 131  858  273  638
1957 15 307  379 97  282 1 063  824  239  521
1958 15 828  423  116  307  973  718  255  562
19592 16 458  407  108  299  996  725  271  570
1960 17 028  417  108  309 1 102  870  232  534
1961 17 562  470  131  339  973  799  174  513
1962 18 075  434  121  313 1 091  864  227  540
1963 18 615  438  127  311 1 067  855  212  523
1964 19 138  450  136  314 1 105  986  119  433
19653 18 380  424  101  323 1 059  833  226  549
1966 18 929  393  116  277 1 244  849  395  587
1967 19 516  445  116  329 1 191  904  287  616
19684 . . . . . . . .
1969 . . . . . . . .
1970 . . . . . . . .
1971 . . . . . . . .
1972 . . . . . . . .
1973 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . .
19775 6 302 83 33 50  281  240 41 91
1978 6 393  104 43 61  218  251 -33 28
1979 6 421  102 54 48  198  203 -5 33
1980 6 454 98 60 38  328  251 77  115
1981 6 569 88 55 33  249  232 17 50
1982 6 619 91 52 39  240  234 6 44
1983 6 663  110 45 65  181  240 -59 7
1984 6 670 84 55 29  172  217 -45 -16
1985 6 654 96 43 53  267  242 25 83
1986 6 737 95 46 49  188  188 - 50
1987 6 787 91 51 40  215  277 -62 -23
1988 6 764 96 70 26  208  267 -59 -30
1989 6 734 94 57 37  173  250 -77 -43
1990 6 691  105 53 52  221  241 -20 32
1991 6 723 95 56 39  200  225 -25 16
1992 6 739 95 58 37  204  204 - 38
1993 6 777  105 59 46  172  224 -52 -7
1994 6 770 79 62 17  264  228 36 53
1995 6 823 85 58 27  220  267 -47 -21
1996 6 802  101 46 55  250  248 2 59
1997 6 861 90 67 23  276  222 54 77
1998 6 938  102 56 46  259  240 19 67
1999 7 005 95 46 49  283  268 15 65
2000 7 070 96 65 31  289  316 -27 3
2001 7 073 87 50 37  381  263  118  157
2002 7 230 79 65 14  310  250 60 74
2003 7 304 94 58 36  326  324 2 38
2004 7 342 93 48 45  362  294 68  111
2005 7 453 94 51 43  307  301 6 49
2006 7 502 96 51 45  279  287 -8 36
2007 7 538  105 67 38  363  315 48 88
2008 7 626  108 62 46  400  298  102  152
2009 7 778  120 66 54  363  266 97  153
2010 7 931  126 49 77  429  343 86  165
2011 8 096  125 49 76  464  374 90  160
2012 8 256 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1. juli 1958 ble 68 personer overført fra 1517 Hareid til 1531 Borgund.
3  1.1. 1965 ble 1 191 personer overført fra 1531 Borgund til 1534 Haram.
4  1.1. 1968 ble 1501 Ålesund og 1531 Borgund slått sammen til en kommune 1501 Ålesund.
5  1.1. 1977 ble 1501 Ålesund delt i to kommuner, 1504 Ålesund og 1531 Sula som er en del av tidligere 1531 Borgund.

Standardtegn i tabeller