Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1530 1530 Vatne. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 183 60 17 43  126  116 10 53
1952 2 236 64 22 42  108  115 -7 35
1953 2 271 49 21 28  102  114 -12 16
1954 2 287 54 17 37 95  100 -5 32
1955 2 319 59 16 43  121  129 -8 -3
1956 2 316 39 20 19  120  113 7 26
1957 2 342 56 16 40  141  121 20 60
1958 2 402 59 24 35  107  119 -12 23
1959 2 425 51 18 33 89 96 -7 26
1960 2 451 44 28 16  137  147 -10 -2
1961 2 449 46 23 23  105  124 -19 4
1962 2 453 60 16 44  151  133 18 62
1963 2 515 58 21 37  131  125 6 43
1964 2 558 41 25 16  155  135 20 36
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1530 Vatne (unntatt 334 personer overført til 1545 Midsund), del av 1531 Borgund (1 191 personer) og 1534 Haram (unntatt 287 personer overført til 1546 Sandøy) slått sammen til en kommune 1534 Haram.

Standardtegn i tabeller