Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1529 1529 Skodje. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 781 41 15 26  146  133 13 39
1952 1 820 35 18 17  117  133 -16 1
1953 1 821 37 17 20 88 94 -6 14
1954 1 835 44 14 30  106  138 -32 -2
1955 1 833 45 14 31  140  137 3 63
1956 1 896 42 17 25  127  141 -14 11
1957 1 907 40 22 18  158  129 29 47
1958 1 954 44 16 28  103  127 -24 4
1959 1 958 41 16 25 99  112 -13 12
1960 1 970 51 21 30  136  136 - 30
1961 2 000 44 25 19  117  118 -1 18
1962 2 018 37 23 14  122  137 -15 -1
1963 2 017 46 29 17  125 88 37 54
1964 2 071 31 22 9 79  111 -32 -23
19652 . . . . . . . .
1966 . . . . . . . .
1967 . . . . . . . .
1968 . . . . . . . .
1969 . . . . . . . .
1970 . . . . . . . .
1971 . . . . . . . .
1972 . . . . . . . .
1973 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . .
19773 2 634 39 21 18  152  133 19 36
1978 2 670 36 15 21  205  135 70 90
1979 2 760 31 16 15  205  127 78 92
1980 2 852 43 15 28  199  149 50 78
1981 2 930 52 21 31  179  126 53 83
1982 3 013 61 8 53  146  154 -8 46
1983 3 059 43 25 18  149  163 -14 4
1984 3 063 55 19 36  205  167 38 73
1985 3 136 47 15 32  152  174 -22 15
1986 3 151 30 17 13  180  152 28 45
1987 3 196 48 18 30  171  145 26 56
1988 3 252 49 24 25  166  146 20 46
1989 3 298 52 22 30  149  123 26 57
1990 3 355 45 26 19  139  172 -33 -15
1991 3 340 53 22 31  125  159 -34 -2
1992 3 338 39 26 13  122  136 -14 -3
1993 3 335 41 25 16  146  150 -4 13
1994 3 348 61 21 40  134  120 14 52
1995 3 400 45 22 23  152  147 5 28
1996 3 428 51 24 27  151  144 7 34
1997 3 462 41 24 17  180  154 26 43
1998 3 505 62 41 21  153  187 -34 -14
1999 3 491 47 18 29  173  181 -8 22
2000 3 513 48 23 25  189  194 -5 20
2001 3 533 37 28 9  180  152 28 37
2002 3 570 52 31 21  179  181 -2 20
2003 3 590 29 25 4  158  194 -36 -32
2004 3 558 40 29 11  192  164 28 39
2005 3 597 46 23 23  178  158 20 41
2006 3 638 38 29 9  233  212 21 30
2007 3 668 38 29 9  267  193 74 82
2008 3 750 67 24 43  272  165  107  151
2009 3 901 50 33 17  211  186 25 43
2010 3 944 57 23 34  263  162  101  135
2011 4 079 56 30 26  308  229 79  105
2012 4 184 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1529 Skodje en del av 1527 Ørskog.
3  1/1 1977 ble 1527 Ørskog delt i tre kommuner, 1523 Ørskog, 1526 Stordal og 1529 Skodje, identisk med kommunene med samme navn før sammenslåingen.

Standardtegn i tabeller