Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1523 1523 Sunnylven. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 392 23 20 3 44 70 -26 -23
1952 1 369 18 13 5 42 80 -38 -33
1953 1 336 14 15 -1 42 78 -36 -37
1954 1 299 22 20 2 51 56 -5 -3
1955 1 296 18 16 2 42 75 -33 9
1956 1 305 24 24 - 33 53 -20 -20
1957 1 285 16 20 -4 39 46 -7 -11
1958 1 274 10 24 -14 41 60 -19 -33
1959 1 241 18 5 13 42 51 -9 4
1960 1 245 20 12 8 50 37 13 -7
1961 1 238 26 13 13 40 47 -7 6
1962 1 244 19 22 -3 35 46 -11 -14
1963 1 230 23 15 8 28 40 -12 -4
1964 1 226 12 16 -4 24 25 -1 -5
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1523 Sunnylven og 1525 Stranda slått sammen til en kommune, 1525 Stranda.

Standardtegn i tabeller