Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1522 1522 Hjørundfjord. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 867 47 25 22 85  126 -41 -19
1952 1 848 47 30 17 48 78 -30 -13
1953 1 835 38 13 25 47 86 -39 -14
1954 1 821 39 22 17 54 65 -11 6
1955 1 827 32 20 12 46 71 -25 -21
1956 1 806 34 14 20 82 95 -13 7
1957 1 813 38 17 21 79  106 -27 -6
1958 1 807 34 22 12  104 89 15 27
1959 1 834 34 12 22 65  101 -36 -14
1960 1 820 35 18 17 96  112 -16 9
1961 1 829 36 19 17 38 89 -51 -34
1962 1 795 32 23 9 75  103 -28 -19
1963 1 776 28 15 13 59  120 -61 -48
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1520 Ørsta, 1521 Vartdal og 1522 Hjørundfjord slått sammen til en kommune, 1520 Ørsta.

Standardtegn i tabeller