Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1521 1521 Vartdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 166 25 7 18 43 50 -7 11
1952 1 177 17 15 2 40 65 -25 -23
1953 1 154 27 10 17 50 67 -17 -
1954 1 154 28 9 19 48 38 10 29
1955 1 183 25 7 18 50 49 1 38
1956 1 221 26 4 22 50 46 4 26
1957 1 247 28 14 14 45 57 -12 2
1958 1 249 28 13 15 34 34 - 15
1959 1 264 28 8 20 41 41 - 20
1960 1 284 26 16 10 65 60 5 31
1961 1 315 31 13 18 25 52 -27 -9
1962 1 306 33 12 21 32 44 -12 9
1963 1 315 24 9 15 33 48 -15 -
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1520 Ørsta, 1521 Vartdal og 1522 Hjørundfjord slått sammen til en kommune, 1520 Ørsta.

Standardtegn i tabeller