Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1518 1518 Dalsfjord. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 137 34 9 25 42 49 -7 18
1952 1 155 22 12 10 29 42 -13 -3
1953 1 152 32 5 27 36 39 -3 24
1954 1 176 25 11 14 22 51 -29 -15
1955 1 161 37 10 27 25 56 -31 10
1956 1 171 30 14 16 43 54 -11 5
1957 1 176 25 5 20 42 70 -28 -8
1958 1 168 30 13 17 40 47 -7 10
1959 1 178 29 14 15 26 65 -39 -24
1960 1 154 30 12 18 46 55 -9 14
1961 1 168 19 11 8 47 55 -8 0
1962 1 168 27 12 15 34 67 -33 -18
1963 1 150 30 8 22 38 59 -21 1
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1518 Dalsfjord og 1519 Volda slått sammen til en kommune, 1519 Volda.

Standardtegn i tabeller