Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1513 1513 Rovde. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  901 20 15 5 38 37 1 6
1952  907 24 15 9 29 28 1 10
1953  917 15 6 9 52 44 8 17
1954  934 31 10 21 28 17 11 32
1955  966 16 7 9 48 30 18 11
1956  977 25 8 17 57 53 4 21
1957  998 14 19 -5 40 41 -1 -6
1958  992 29 11 18 48 70 -22 -4
1959  988 24 15 9 44 48 -4 5
1960  993 26 13 13 49 68 -19 1
1961  994 20 8 12 22 52 -30 -18
1962  976 24 7 17 46 31 15 32
1963 1 008 23 8 15 24 49 -25 -10
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1513 Rovde (unntatt 436 personer som ble slått sammen med 1511 Vanylven), 1514 Sande og del av 1515 Herøy (25 personer) slått sammen til en kommune, 1514 Sande.

Standardtegn i tabeller