Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1512 1512 Syvde. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 401 38 12 26 48 56 -8 18
1952 1 419 34 12 22 58 53 5 27
1953 1 446 31 19 12 45 71 -26 -14
1954 1 432 29 14 15 65 75 -10 5
1955 1 437 35 19 16 53 76 -23 19
1956 1 456 36 18 18 74 94 -20 -2
1957 1 454 27 13 14 60 67 -7 7
1958 1 461 35 17 18 79 79 0 18
1959 1 479 28 10 18 70 62 8 26
1960 1 505 29 13 16 65 79 -14 -3
1961 1 502 27 8 19 66 87 -21 -2
1962 1 500 25 10 15 53 86 -33 -18
1963 1 482 29 13 16 39 79 -40 -24
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1511 Vanylven, 1512 Syvde og del av 1513 Rovde (436 personer) slått sammen til en kommune, 1511 Vanylven.

Standardtegn i tabeller