Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2011

1505 1505 Kristiansund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
20082 22 661  251  222 29  975  732  243  276
2009 22 937  282  248 34 1 032  764  268  301
2010 23 238  258  197 61 1 103  830  273  332
2011 23 570 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1. januar 2008 ble 1503 Kristiansund og 1556 Frei og slått sammen til Ún kommune, 1505 Kristiansund.

Standardtegn i tabeller