Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

15 15 Møre og Romsdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951  191 621 4 173 1 677 2 496 9 616 9 324  292 2 788
1952  194 409 4 297 1 688 2 609 8 367 8 472 -105 2 504
1953  196 913 4 191 1 680 2 511 9 877 9 552  325 2 836
1954  199 749 4 368 1 705 2 663 9 397 9 461 -64 2 599
1955  202 348 4 392 1 697 2 695 10 048 10 364 -316 2 304
1956  204 652 4 458 1 626 2 832 10 965 11 487 -522 2 310
1957  206 962 4 237 1 730 2 507 3 912 4 627 -715 1 792
1958  208 754 4 275 1 792 2 483 3 334 4 153 -819 1 664
1959  210 418 4 214 1 740 2 474 3 240 4 112 -872 1 602
1960  212 020 4 119 1 793 2 326 3 821 4 809 -988 1 266
19611  213 286 4 119 1 802 2 317 9 331 10 578 -1 247 1 070
1962  214 356 3 977 1 943 2 034 3 528 5 062 -1 534  500
1963  214 856 3 951 1 922 2 029 3 813 5 246 -1 433  596
1964  215 452 3 964 1 974 1 990 3 782 4 666 -884 1 106
1965  216 558 4 044 1 978 2 066 4 238 5 051 -813 1 253
1966  217 811 3 964 1 995 1 969 4 539 4 895 -356 1 294
1967  219 105 4 124 2 006 2 118 4 841 5 303 -462 1 656
1968  220 761 4 200 2 060 2 140 4 557 5 346 -789 1 476
1969  222 237 4 189 2 118 2 071 4 379 5 293 -914 1 141
1970  223 378 3 974 2 036 1 938 5 028 6 495 -1 467  331
1971  223 709 3 930 2 043 1 887 5 156 4 977  179 2 032
1972  225 741 3 853 2 105 1 748 5 399 5 253  146 1 991
1973  227 732 3 720 2 041 1 679 5 224 5 258 -34 1 623
1974  229 355 3 651 1 958 1 693 5 654 5 570 84 1 723
1975  231 078 3 290 2 057 1 233 5 090 5 419 -329  833
1976  231 911 3 159 1 944 1 215 4 814 4 908 -94 1 138
1977  233 049 3 093 2 072 1 021 4 886 5 112 -226  788
1978  233 837 3 198 2 065 1 133 4 837 4 824 13 1 139
1979  234 976 3 251 2 206 1 045 4 429 4 675 -246  743
1980  235 719 3 137 2 304  833 4 538 5 023 -485  343
1981  236 062 3 061 2 181  880 4 294 4 824 -530  354
1982  236 416 3 167 2 169  998 4 326 4 460 -134  852
1983  237 268 3 160 2 281  879 3 789 4 374 -585  280
1984  237 548 3 078 2 281  797 3 426 4 410 -984 -179
1985  237 369 3 058 2 437  621 3 918 4 658 -740 -139
1986  237 230 3 024 2 281  743 4 148 4 757 -609  139
1987  237 369 3 026 2 425  601 4 548 4 896 -348  230
1988  237 599 3 164 2 357  807 4 668 4 788 -120  688
1989  238 287 3 288 2 437  851 4 083 4 870 -787 59
1990  238 346 3 322 2 580  742 4 063 4 909 -846 -68
1991  238 278 3 314 2 468  846 3 929 4 374 -445  400
1992  238 678 3 113 2 479  634 4 298 4 350 -52  617
1993  239 295 3 180 2 544  636 4 421 4 650 -229  413
1994  239 708 3 076 2 428  648 4 583 4 792 -209  438
1995  240 146 3 124 2 434  690 4 913 4 726  187  886
1996  241 032 3 245 2 412  833 4 769 5 111 -342  498
1997  241 530 3 070 2 528  542 4 968 5 053 -85  442
1998  241 972 3 083 2 464  619 5 376 5 385 -9  566
1999  242 538 3 188 2 443  745 5 438 5 566 -128  620
2000  243 158 3 109 2 331  778 5 423 5 545 -122  652
2001  243 810 3 034 2 402  632 4 871 5 453 -582 45
20023  243 855 2 804 2 441  363 5 050 4 963 87  454
2003  244 309 2 907 2 302  605 4 618 4 978 -360  261
2004  244 570 2 945 2 142  803 4 494 5 179 -685  119
2005  244 689 2 801 2 178  623 4 808 5 146 -338  289
2006  244 978 2 636 2 259  377 5 354 5 331 23  407
2007  245 385 2 811 2 372  439 6 223 5 272  951 1 387
20084, 5  246 772 2 820 2 354  466 6 348 4 860 1 488 1 955
2009  248 727 2 994 2 323  671 6 670 4 813 1 857 2 535
2010  251 262 2 816 2 255  561 7 680 5 599 2 081 2 642
2011  253 904 2 883 2 230  653 7 821 5 754 2 067 2 724
2012  256 628 ... ... ... ... ... ... ...
1  For årene 1951-1956 og 1961 er flyttinger mellom kommunene i fylket medregnet. Tallene for innflyttinger 1967 og utflyttinger 1980 er rettet og vil avvike fra dem som ble gitt i NOS Folketallet i kommunene 1951-1980, hefte II Sørlandet og Vestlandet.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
4  Ved grenseregulering 1. januar 2008 vart 4 innbyggjarar flytta over frå 1567 Rindal til 1612 Hemne.
5  1. januar 2008 ble 1503 Kristiansund og 1556 Frei og slått sammen til Ún kommune, 1505 Kristiansund.

Standardtegn i tabeller