Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1447 1447 Innvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 173 63 31 32 80  126 -46 -14
1952 3 159 68 36 32 69 77 -8 24
1953 3 183 39 26 13 41  110 -69 -56
1954 3 127 61 31 30 65  107 -42 -12
1955 3 115 52 22 30 66  103 -37 55
1956 3 170 61 23 38 67  121 -54 -16
1957 3 154 41 25 16 73  123 -50 -34
1958 3 120 60 39 21 72 94 -22 -1
1959 3 119 55 23 32 76 83 -7 25
1960 3 144 45 22 23  125  168 -43 -79
1961 3 065 49 27 22 63 87 -24 -2
1962 3 063 43 35 8 81  112 -31 -23
1963 3 040 53 35 18 96  119 -23 -5
1964 3 035 51 33 18 67  117 -50 -32
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1965 ble 1447 Innvik en del av 1448 Stryn.

Standardtegn i tabeller