Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1446 1446 Breim. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 801 36 19 17 34 64 -30 -13
1952 1 788 33 12 21 19 54 -35 -14
1953 1 774 34 13 21 25 42 -17 4
1954 1 778 44 22 22 7 26 -19 3
1955 1 781 27 12 15 32 38 -6 38
1956 1 819 35 17 18 21 70 -49 -31
1957 1 788 34 18 16 17 60 -43 -27
1958 1 761 28 16 12 37 43 -6 6
1959 1 767 31 23 8 19 44 -25 -17
1960 1 750 28 22 6 58 76 -18 61
1961 1 811 23 16 7 26 53 -27 -20
1962 1 791 17 24 -7 45 59 -14 -21
1963 1 770 27 15 12 26 39 -13 -1
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1446 Breim en del av 1445 Gloppen, unntatt 38 personer som ble overført til 1431 Jølster.

Standardtegn i tabeller