Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1444 1444 Hornindal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 565 28 22 6 55 70 -15 -9
1952 1 556 26 6 20 34 45 -11 9
1953 1 565 28 14 14 34 55 -21 -7
1954 1 558 36 16 20 43 57 -14 6
1955 1 564 18 27 -9 43 52 -9 1
1956 1 565 23 20 3 47 89 -42 -39
1957 1 526 23 19 4 51 60 -9 -5
1958 1 521 20 19 1 35 54 -19 -18
1959 1 503 15 9 6 37 44 -7 -1
1960 1 502 27 19 8 40 68 -28 -23
1961 1 479 27 14 13 34 39 -5 8
1962 1 487 20 17 3 36 61 -25 -22
1963 1 465 24 11 13 73 52 21 34
1964 1 499 26 21 5 42 52 -10 -5
19652 . . . . . . . .
1966 . . . . . . . .
1967 . . . . . . . .
1968 . . . . . . . .
1969 . . . . . . . .
1970 . . . . . . . .
1971 . . . . . . . .
1972 . . . . . . . .
1973 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . .
19773 1 202 15 8 7 49 40 9 16
1978 1 218 22 10 12 57 41 16 28
1979 1 246 14 13 1 41 37 4 1
1980 1 247 21 17 4 42 31 11 14
1981 1 261 20 15 5 39 49 -10 -4
1982 1 257 17 17 - 33 45 -12 -12
1983 1 245 19 15 4 40 42 -2 2
1984 1 247 22 17 5 31 28 3 8
1985 1 255 13 12 1 36 36 - -
1986 1 255 25 16 9 33 48 -15 -7
1987 1 248 18 12 6 30 50 -20 -15
1988 1 233 10 20 -10 17 51 -34 -46
1989 1 187 17 9 8 42 20 22 30
1990 1 217 26 16 10 29 29 - 9
1991 1 226 18 15 3 31 22 9 12
1992 1 238 25 17 8 26 41 -15 -7
1993 1 231 20 16 4 17 38 -21 -17
1994 1 214 21 13 8 38 40 -2 7
1995 1 221 15 7 8 33 43 -10 -2
1996 1 219 14 8 6 31 38 -7 -2
1997 1 217 19 14 5 27 43 -16 -11
1998 1 206 20 14 6 35 38 -3 7
1999 1 213 19 18 1 29 17 12 14
2000 1 227 17 25 -8 33 34 -1 -9
2001 1 218 16 18 -2 14 33 -19 -21
2002 1 197 18 12 6 29 37 -8 -2
2003 1 195 18 9 9 22 23 -1 8
2004 1 203 10 17 -7 32 30 2 -6
2005 1 197 14 3 11 28 30 -2 9
2006 1 206 14 15 -1 20 24 -4 -5
2007 1 201 15 13 2 36 28 8 10
2008 1 211 14 14 - 36 24 12 12
2009 1 223 16 8 8 20 24 -4 4
2010 1 227 16 8 8 25 53 -28 -20
2011 1 207 11 8 3 51 41 10 13
2012 1 220 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1965 ble 310 personer overført fra 1444 Hornindal til 1443 Eid og 1184 personer til 1448 Stryn.
3  1.1.1977 ble 1448 Stryn delt i to kommuner, 1444 Hornindal og 1449 Stryn, der Hornindal ikke er identisk med kommunen med med samme nummer og navn før sammenslåingen.

Standardtegn i tabeller