Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1442 1442 Davik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 627 67 36 31  158  157 1 32
1952 3 659 77 25 52 64 98 -34 18
1953 3 677 88 40 48 89  148 -59 -11
1954 3 666 71 32 39 69  114 -45 -6
1955 3 660 67 34 33 87  127 -40 -9
1956 3 651 68 39 29 84  166 -82 -53
1957 3 598 68 34 34  103  168 -65 -31
1958 3 567 70 34 36 81  100 -19 17
1959 3 584 64 26 38 85  151 -66 -28
1960 3 556 71 30 41  127  152 -25 38
1961 3 594 57 42 15 59  124 -65 -50
1962 3 544 62 33 29 76  140 -64 -35
1963 3 509 63 46 17 88  125 -37 -20
19642 2 273 36 27 9 34 95 -61 -52
19653 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1216 personer overført fra 1442 Davik til 1439 Vågsøy.
3  1.1.1965 ble 1567 personer overført fra 1442 Davik til 1438 Bremanger og 654 personer til 1443 Eid.

Standardtegn i tabeller