Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1440 1440 Nord-Vågsøy. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 270 38 19 19 28 54 -26 -7
1952 1 263 28 13 15 40 42 -2 13
1953 1 276 33 14 19 19 50 -31 -12
1954 1 264 50 15 35 19 39 -20 15
1955 1 279 46 16 30 40 53 -13  170
1956 1 449 37 5 32 53 50 3 35
1957 1 484 40 12 28 57 33 24 52
1958 1 536 34 7 27 14 50 -36 -9
1959 1 527 42 12 30 26 32 -6 24
1960 1 551 41 8 33 19 77 -58 -83
1961 1 468 29 9 20 7 56 -49 -29
1962 1 439 35 13 22 34 45 -11 11
1963 1 450 34 8 26 36 36 - 26
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1440 Nord-Vågsøy en del av 1439 Vågsøy.

Standardtegn i tabeller