Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1437 1437 Kinn. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 784 76 20 56  102  125 -23 33
1952 2 817 54 28 26  138 80 58 84
1953 2 901 66 24 42  122  145 -23 19
1954 2 920 63 27 36  124  110 14 50
1955 2 970 70 22 48  118  129 -11 47
1956 3 017 70 31 39  164  117 47 86
1957 3 103 70 20 50  147  135 12 62
1958 3 165 80 20 60  172  153 19 79
1959 3 244 57 15 42  166  149 17 59
1960 3 303 77 18 59  239  186 53  122
1961 3 425 65 24 41  206  185 21 62
1962 3 487 77 33 44  207  213 -6 38
1963 3 525 66 27 39  179  176 3 42
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1437 Kinn en del av 1401 Flora.

Standardtegn i tabeller