Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1436 1436 Bru. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 410 28 18 10 31 39 -8 2
1952 1 412 25 13 12 24 39 -15 -3
1953 1 409 21 16 5 36 52 -16 -11
1954 1 398 27 17 10 12 64 -52 -42
1955 1 356 26 7 19 33 71 -38 -19
1956 1 337 40 19 21 26 57 -31 -10
1957 1 327 22 9 13 41 61 -20 -7
1958 1 320 21 19 2 32 67 -35 -33
1959 1 287 26 12 14 36 49 -13 1
1960 1 288 27 13 14 47 90 -43 -20
1961 1 268 24 15 9 27 60 -33 -24
1962 1 244 16 13 3 39 51 -12 -9
1963 1 235 30 16 14 33 35 -2 12
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1155 personer overført fra 1436 Bru til 1401 Flora og 92 personer til 1428 Askvoll.

Standardtegn i tabeller