Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1435 1435 Eikefjord. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 068 18 12 6 23 50 -27 -21
1952 1 047 18 10 8 13 36 -23 -15
1953 1 032 13 12 1 25 45 -20 -19
1954 1 013 22 11 11 21 32 -11 -
1955 1 013 13 6 7 29 49 -20 -9
1956 1 004 19 5 14 40 46 -6 8
1957 1 012 25 9 16 40 52 -12 4
1958 1 016 16 10 6 40 40 - 6
1959 1 022 16 11 5 15 57 -42 -37
1960  985 19 5 14 51 76 -25 -7
1961  978 20 9 11 18 44 -26 -15
1962  963 19 9 10 32 59 -27 -17
1963  946 14 15 -1 30 56 -26 -27
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1435 Eikefjord en del av 1401 Flora.

Standardtegn i tabeller