Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1434 1434 Vevring. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  954 13 7 6 38 57 -19 -13
1952  941 21 12 9 21 23 -2 7
1953  948 15 14 1 12 37 -25 -24
1954  924 15 10 5 17 25 -8 -3
1955  921 25 10 15 24 37 -13 4
1956  925 24 8 16 17 39 -22 -6
1957  919 10 7 3 26 42 -16 -13
1958  906 18 17 1 8 31 -23 -22
1959  884 24 9 15 19 30 -11 4
1960  888 21 7 14 31 51 -20 2
1961  890 17 16 1 19 29 -10 -9
1962  881 11 9 2 18 35 -17 -15
1963  866 24 10 14 28 37 -9 5
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 25 personer overført fra 1434 Vevring til 1401 Flora, 407 personer til 1428 Askvoll og 439 personer til 1433 Naustdal.

Standardtegn i tabeller